Wist u dat..??

Wist u wat wij allemaal doen? 

Wist u dat wij, stichting “De Hut”, jaarlijks een kinderplaybackshow organiseren?

Deze dit jaar helaas niet door ging vanwege te weinig aanmeldingen, maar we nieuwe ideeën aan het uitwerken zijn.

Wist u dat wij in de maand juni de avondvierdaagse organiseren voor jong en oud en deze op vrijdagavond altijd afsluiten op het strand?

Dat deze tocht, vanwege het mooie weer, door de kinderen dit jaar grotendeels door de zee is afgelegd?

Wist u dat wij in februari altijd een jaarvergadering hebben, waar iedereen natuurlijk welkom is?

Wij door uw steun aan de Rabobank clubkas actie, volgend jaar de jaarvergadering digitaal willen presenteren op een beamer?

Wist u dat wij als het mogelijk is, in de winter ook schaats en prikslee wedstrijden organiseren voor de jeugd?

We het dit jaar bij een curling toernooi hebben gehouden vanwege beperkte ijsdikte?

Wist u dat wij nu ook een ijscommissie hebben die de lichtmasten elk jaar neer zet en het ijs bijhoudt?

Wist u dat wij jaarlijks een kinderbingo organiseren voor de jeugd?

Wist u dat wij dat jaar zijn begonnen met avonden voor de jeugd die net naar de middelbare school is gegaan?

We dit wegens succes deze winter willen uitbreiden?

Wist u dat wij dit jaar ook zijn begonnen met spelletjes avonden voor de jeugd van de basisschool?

Wist u dat wij op 27 april weer een geslaagde koningsdag vossenjacht fietstocht hebben gehouden?

Wist u dat wij 1 keer in de 4 jaar een huttendorp organiseren voor de jeugd?

Wist u dat wij 1 keer in de 4 jaar een leuke dag voor de jeugd organiseren rondom Hemelvaartsdag?

Wist u dat wij elk jaar de kermiskrant maken en bij u bezorgen?

Wist u dat wij op de vrijdagavond van de kermis sinds vorig jaar een boarding voetbal toernooi voor de jeugd organiseren?

Wist u dat wij op de zaterdagochtend met de kermis, viswedstrijden voor volwassen organiseren?

Wist u dat wij op de zaterdagmiddag de kermis jeugdspelen organiseren?

Wist u dat wij, “De Hut”, het palingbiljart op de maandagmiddag organiseren tijdens de kermis?

Wist u dat wij het katknuppelen organiseren tijdens de kermis?

Wist u dat wij op 11 november een wedstrijd voor de mooiste lampion houden?

Wist u dat wij in december een kerstbingo organiseren voor volwassenen?

Wist u dat wij op zaterdagochtend, samen met de Batavieren, oud papier ophalen in de Schermer en deze opbrengst gebruiken voor onze activiteiten?

Wist u dat wij alle uitslagen en verslagen in de Rond de Torens plaatsen?

Wist u dat wij ook op FACEBOOK te vinden zijn?

Wist u dat wij daar ook foto’s van onze activiteiten plaatsen?

Wist u dat wij, stichting “De Hut”, in Zuidschermer ook als “dorpsraad” fungeren?

Wist u dat één van ons als afgevaardigde van “De Hut” in het Slootenfonds comité zit?

Wist u dat de SOOS onder” De Hut” draait?

Wist u dat de dorpslunch en koffie ochtenden in het zwarte kerkje sinds kort ook onder de Hut vallen?

En dat wij ons verder willen verbreden met dit soort activiteiten?

Wist u dat onze stichting in september dit jaar 50 jaar bestaat?

En dat dit natuurlijk met hele dorp gevierd moet worden!

En dan wist u vast wel dat wij medio augustus weer bij u langs komen om uw vrijwillige bijdrage op te halenzodat wij al deze activiteiten kunnen organiseren?